TỦ BẾP INOX CÁNH KÍNH – IK999 (NHÀ ANH NGHĨA – ĐÔNG NGẠC – BẮC TỪ LIÊM)